Wysokowydajne honownice pionowe do produkcji wielkoseryjnej

To honownice w przeważającej mierze przeznaczone do produkcji wysokowydajnej , o większych mocach i wyższej precyzji. Nagel oferuje całą gamę honownic w tym zakresie. Proszę zapoznać się ze stroną producenta – www.nagel.com.